วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

Edge Foundation - Living with ADHD

Edge Foundation - Living with ADHD Tube. Duration : 9.27 Mins.


Edge Foundation Executive Director Robert Tudisco talks about what it is like to have ADHD.

Tags: ADHD, ADHD College, ADHD Success, Robert Tudisco, ADHD Coaching

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น