วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

Transition Game

Transition Game Video Clips. Duration : 0.22 Mins.


for detailed instructions, see my blog at footballer21.com

Tags: coaching, soccer, transition, training, drills, footballer21, footballer21.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น