วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Transition Activity

Transition Activity Video Clips. Duration : 0.37 Mins.


for detailed instructions, see my blog at footballer21.com

Tags: transition, game, soccer, coaching, training, drills, footballer21, footballer21.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น