วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Serato Video SL Show @ Rane Digital Coaching Tour (Cologne)

Serato Video SL Show @ Rane Digital Coaching Tour (Cologne) Video Clips. Duration : 7.97 Mins.


DJ ESKEI83 8 minute VIDEO SL Showcase @ the Rane Digital Coaching Tour 2009 in Cologne Germany. www.eskei83.com www.rane-dj.de Rane Serato Scratch Live

Keywords: Serato, Video, SL, Scratch, Live, Rane, TTM, 57, DJ, Eskei, 83, Mocca, Tunes, Mixer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น