วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

CrossFit - Clean Instruction Part I, Coach Burgener

CrossFit - Clean Instruction Part I, Coach Burgener Video Clips. Duration : 1.90 Mins.Tags: crossfit, o lift, olympic lifting, clean instruction, part 1, part i, fitness, weightlifting

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น