วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

6s in the Box

6s in the Box Tube. Duration : 0.25 Mins.


for detailed instructions, see my blog at footballer21.com

Tags: soccer, coaching, transition, fitness, finishing, training, drills, footballer21, footballer21.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น