วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

population1 Part1 Part1

population1 Part1 Part1 Video Clips. Duration : 3.07 Mins.


indian economics, population, population theories, malthus, optimum population, demographic transition theory, census

Keywords:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น